Empalme redondo tuberia plana 100 mm | Talleres Gonal

Tuberia PVC salida humos