Empalme redondo tuberia plana 120 mm | Talleres Gonal

Tuberia PVC salida humos